top of page

מי אנחנו

עמותת "קבוצת עבודה" (ע"ר 580346161) הוקמה בשנת 2011 במטרה לקדם יצירת תיאטרון מקורית ועצמאית בדגש על פיתוח מחזאות ישראלית עכשווית. במסגרתה פועלת קבוצת התיאטרון אנסמבל "קבוצת עבודה" .  האנסמבל פועל מאז שנת 2011 בניהולו האמנותי של יגאל זקס ובוחן בהצגותיו את הזיקה בין מציאות, אמונה, אמת, ודמיון, תוך פיתוח מחזאות ישראלית חדשה ועכשווית, שעוסקת בפנטזיה של המציאות הישראלית.

העמותה שותפה להקמת אתר מחזאי ישראל, ומפיקה במסגרת "הקרן לפיתוח מחזאות ישראלית" פרויקטים לפיתוח מחזאות ישראלית כמו "נקודת פתיחה ", "חממת המחזאים" ו"קולות חדשים".

עיתונות

חברי העמותה

ועד מנהל

עו"ד דרור נחום (יו"ר)

שמעון מימרן

סיוון כרטשנר

ועדת ביקורת

שי אגוזי

אבישי מרידור

קבוצת עבודה
נקודת פתיחה
אתר מחזאי ישראל

לוח הצגות

bottom of page