top of page
nekudat-7-2-2.png

 תוכנית "נקודת פתיחה 7" של הקרן לפיתוח מחזאות ישראלית מיסודה של עמותת "קבוצת עבודה", היא תוכנית המשך למחזורים הקודמים של פרויקט "נקודת פתיחה", שהתקיימו בתמיכת מפעל הפיס ומשרד התרבות, אשר עשרה מהמחזות, שלקחו בהם חלק,  עלו מאז על במה בהפקה מלאה. 

מטרת התוכנית היא הנעת תהליך כתיבה של מחזות מקוריים חדשים.

הכירו את בוגרי ובוגרות נקודת פתיחה 7

אמיר.png
נקודת פתיחה.png
נקודת פתיחה.png
Untitled-1.png
למעטפה.png
dramaisrael_logo.png
נקודת פתיחה.png
בן תמונה סופית.png
נקודת פתיחה.png
עמרי הכהן.png
Anchor 1

לוח הצגות

bottom of page